Tinnitus og tinnitus behandling

Tinnitus kan være en meget forstyrrende lidelse, selv hvis man kun har det i en mild grad. Desværre er tinnitus behandling ikke bare sådan ligetil, men vi beskriver herunder, hvad tinnitus er, og hvordan tinnitus behandling virker.

Tinnitus og tinnitus behandling

Hvad er tinnitus?

Tinnitus kommer af det latinske ord tinnī-tus, der betyder ringe eller ringen. De fleste, der lider af tinnitus, oplever en konstant ringende lyd eller brusen, uden at denne lyd reelt eksisterer for andre end den ramte. Dermed er tinnitus som regel også et subjektivt fænomen, da man ikke empirisk kan måle lidelsesgraden hos den enkelte, hvilket bl.a. besværliggør en reél tinnitus behandling. Det tætteste, man kommer, er at måle evt. tab af høreevne, der kan have en forbindelse til tinnitus.

Hvad forårsager tinnitus?

Tinnitus kan skyldes mange forskellige ting, og anses derfor ikke reélt som en sygdom, men derimod som en lidelse eller en følgevirkning af andre faktorer. Disse kan bl.a. være høreskader fra at være udsat for støj over længere perioder, neurologiske skader, forskellige stresstilstande, bestemte allergier eller hvis man er udsat for en enkelt, men meget høj lyd. Nogle medicinske midler kan også fremkalde tinnitus, som både kan forekomme mens man tager medicinen eller når man trapper ud. Sidst, men ikke mindst, kan fysisk skade på øret også give tinnitus, f.eks. hvis man sprænger trommehinden.

Med så mange mulige årsager til tinnitus, er det også svært for videnskaben at finde en kur, og tinnitus behandling fokuserer derfor primært på behandling af symptomer. Dette ikke mindst fordi tinnitus, som sagt, ikke kan måles direkte (ikke i langt de fleste tilfælde i hvert fald).

Nogle få lider af det, der kaldes objektiv tinnitus, hvor øret rent faktisk laver en lyd, der også er hørbar for andre. Denne type af tinnitus er dog sjælden, og kan skyldes andre faktorer end den subjektive tinnitus, bl.a. sammentrækninger af de små muskler omkring øret, eller ved øget blodgennemstrømning i øreregionen. Ved denne type kan behandling være lettere, da det fokuserer på fysiske faktorer.

Hvis man lider af tinnitus, skal man også være opmærksom på faktorer, der kan forværre tilstanden. Forhøjet blodtryk, blodmangel, lavt stofskifte, sukkersyge, nakkesmerter og tænderskæren kan alle betyde en forværring af ens lidelse, ligesom også stressperioder ofte kan medføre, at tinnitus opstår eller at det forværres, hvis man har det i forvejen.

Tinnitus behandling frustreret mand

Hvordan er det at leve med tinnitus?

Som sagt findes der forskellige typer af tinnitus, både den subjektive tinnitus, og den mere sjældne, objektive tinnitus. Disse to overordnede typer inddeles i underkategorier, som regel efter årsagen til det konkrete tilfælde. Fælles for alle typer af tinnitus er dog, at de beskrives ud fra en vurdering af sværhedsgraden - altså, hvor hårdt den enkelte er ramt. Der kan nemlig være forskel på, hvordan forløbet for ens tinnitus behandling planlægges afhængig af type og sværhedsgrad.

Det vurderes at mellem 10-15% af verdens befolkning lider af tinnitus, men for de fleste er det ikke et stor problem. Faktisk er det kun omkring 6% af folk med tinnitus, der beskriver det som et reélt problem, mens det for den resterende del “kun” er et irritationsmoment.

Man skal dog være opmærksom på, at selvom tinnitus er en følgevirkning af andre faktorer, kan tinnitus også selv lede til yderligere symptomer. Selv hvis man har tinnitus, men ikke føler, at det er et stort problem, så påviser forskning, at der er øget risiko for forskellige problemer af psykisk natur. Blandt disse er udmattelse, irritation, søvnbesvær, koncentrationsbesvær, ængstelighed, og i de værste tilfælde, klinisk depression eller musikalske hallucinationer.

Det er derfor vigtigt at påbegynde sin tinnitus behandling, selv hvis man ikke er stærkt plaget, men mange stiller sig passive, fordi de ikke tror, der findes en kur, der helbreder dem. Det er for så vidt også korrekt i nogen grad, men der er til gengæld gode muligheder for at behandle tinnitus på et symptom-niveau og dermed undgå de problemer, det skaber.

Tinnitus behandling frustreret kvinde

Hvordan foregår tinnitus behandling?

Hvis man søger en tinnitus behandling, der sikrer en komplet og fuldstændig kur, så kommer man til at lede længe - det findes ikke. Tinnitus er en svær størrelse at arbejde med, da det har mange forskellige årsager og fremtoninger. Det betyder også, at en medicinsk kur skulle virke aktivt på et utal af forskellige punkter, og dermed er det en urealistisk målsætning for de forskere, som arbejder med tinnitus behandling.

I stedet for en kur, må man forsøge sig med en behandling, der er relevant for det specifikke tilfælde af tinnitus, selvom der ikke er nogen garanti for at blive kureret. Hvis ens tinnitus skyldes et forhold, der er muligt at behandle, har man bedre odds for at mindske den, end hvis årsagen til tinnitus er et konstant forhold som f.eks. støjbetinget hørenedsættelse.

Tinnitus behandling mand lytter efter tinnitus

Høreapparat og “masker” kan hjælpe

Hvis du lider af permanent nedsat høreevne, med tinnitus som følge, kan det i nogen grad hjælpe at anvende et høreaparat. Det vil naturligvis lade dig høre de lyde, du ikke før kunne, men kan også i nogle tilfælde tvinge din tinnitus i baggrunden.

De såkaldte masker kan også være til gavn for nogle. De virker ved at sende en brusen ind i øret, således at lyden fra din tinnitus maskeres eller sløres. Dog er hverken høreapparat eller masker særligt populære løsninger, da man stadig vil høre støjen fra sin tinnitus, bare på andre måder end tidligere. De er desuden besværlige at skulle sove med, og er derfor ikke en holdbar løsning, men kun et mindre supplement til tinnitus behandling.

Kan plasticitet være en mulig tinnitus behandling?

Plasticitet er et ukendt begreb for mange, men dækker grundlæggende over hjernens evne til at forandre sig og lære nyt. Mere specifikt siger man, at plasticitet er forbundet med hjernens neuroner, der er en essentiel type af celler i vores centralnervesystem.

De er dermed en vigtig del i alle aspekter af vores kognitive processer - altså, de processer som foregår i vores hjerne, og ikke er direkte målbare. Det kunne f.eks. være, når vi lærer noget nyt. Her skabes forskellige kredsløb og koblinger mellem neuronerne, og disse unikke forhold svarer til en konkret viden, egenskab eller evne hos den enkelte.

Men hvordan kan det betyde en mulig tinnitus behandling?

Fordi vores hjerne på et tidspunkt har “lært” sig selv at tolke signaler fra øret på en fejlagtig måde, så der opstår tinnitus. Hvis nu man kunne “omprogrammere” lige nøjagtigt de neuroner, der er ansvarlige for at tolke lyd, så ville en tinnitus behandling i teorien være mulig.

I praksis er det dog væsentligt mere komplekst, så en reel kur mod tinnitus skal vi stadig ikke regne med at få. Til gengæld viser nylige undersøgelser, at folk, der lider af tinnitus, oplever en forbedring af deres tilstand, hvis de får oparbejdet en højere plasticitet, og især én metode er særligt velegnet til dette - mindfulness.

Mindfulness er en let tilgængelig meditationsform, og giver bevisligt udøveren en væsentligt højere grad af plasticitet, allerede efter nogle få uger. Derudover oparbejder man med mindfulness et særligt sindelag, hvor man bliver i stand til at forholde sig mindre kritisk, fordi man lærer at ignorere de negative elementer, man møder gennem livet og i stedet fokuserer på de positive. Med andre ord kan mindfulness være en meget nyttig tinnitus behandling, hvilket flere og flere også opdager hver dag.

Tinnitus behandling efter hypnose

Hypnose mod tinnitus - den mest effektive behandling

“Jeg har hørt, at ikke alle kan hypnotiseres. Ja, jeg kan i hvert fald ikke”, “Jeg tror ikke på hypnose”, “Hypnose er et fupnummer”.

Hvis du er enig i et af ovenstående udsagn, så er det okay. Mange mennesker er usikre på hypnose, og det er en helt normal reaktion at være kritisk over for noget, vi ikke kender. Men lad mig fortælle dig; hypnose virker, og som tinnitus behandling er det en af de mest populære og effektive metoder.

Er du skeptisk? Så lad mig spørge dig; dagdrømmer du nogensinde? Falder du nogle gange i staver? Sover du nogensinde? Måske er du ikke typen, der dagdrømmer eller falder i staver, men jeg ved, at du sover, ligesom alle andre mennesker gør det. Når vi sover, dagdrømmer eller falder i staver, er vi i den sindstilstand, der kaldes trance, og det er denne tilstand, man udnytter under hypnose.

Helt basalt arbejder man ved hypnose med underbevidstheden - vores dybe indre, som vi ikke selv har har mulighed for at kapere og overskue, men som er grundlaget for hele vores væsen, og den person vi er. Selvom underbevidstheden som udgangspunkt er lukket land, er den særligt påvirkelig, når man er i trance-tilstande. Fordi vi alle kan (og skal) sove, og dermed gå i trance, kan hypnose anvendes af alle mennesker - den tilstand vi benytter ved hypnose er jo automatisk indbygget i os, og trancen behøver ikke engang være særlig dyb, for at “få adgang” til det ubevidste.

Ved at arbejde med det ubevidste under hypnose kan vi påvirke hjernens neuroner til at bryde de bindinger, der gør os opmærksomme på f.eks. tinnitus. Dermed virker en tinnitus behandling med hypnose lidt på samme måde, som vi så det med mindfulness, men de angriber tinnitus fra to forskellige vinkler.

Hypnosen er dog mere rettet mod ét specifikt mål, og er for nogle mennesker lettere at gå til. Derfor er hypnosen også det mest populære og effektive redskab til behandling af folk, der lider af tinnitus. En kombination med både hypnose og mindfulness har desuden vist sig at være en meget kraftfuld tinnitus behandling.

Tinnitus behandling med hypnose lydbog

Få nu gjort noget ved den tinnitus, ikke?

Jeg håber, du er blevet overbevist om, at der er håb, og at du ikke behøver at overgive dit liv til tinnitus. Du kan gøre meget for at nedtone din lidelse, og du skylder dig selv at gøre forsøget. Det første skridt er som regel det sværeste, men tag beslutningen nu, og slå fast for dig selv, én gang for alle, at tinnitus ikke skal være en daglig gene i dit liv. Der er hjælp at hente, og tinnitus behandling er ikke umuligt!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder og gode tilbud direkte i din indbakke.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev accepterer du samtidig vores privatlivspolitik og brugen af dine data. Læs privatlivspolitikken

Mindly.dk tilbyder lydbøger og kurser til personlig udvikling og selvhjælp.
Henter...