Koncentration - 5 tips for bedre koncentration og fokus

Mange mennesker føler, at de mangler koncentration og fokus i hverdagen. Det gælder både for børn og voksne, men uanset din alder, så kan du skærpe din koncentrationsevne, hvis du arbejder med de rigtige mentale værktøjer og teknikker. Føler du, at din koncentration mangler et boost, så kan vi hjælpe dig med at gøre noget ved sagen.

Koncentration - 5 tips for bedre koncentration og fokus

Herunder gennemgår vi, hvilke faktorer der kan spille ind på din koncentration, både positivt og negativt, og vi giver dig desuden 5 super brugbare tips, du kan bruge til at give din koncentrationsevne et løft.

Klik her, hvis du vil direkte til koncentrationsøvelserne.

Vigtigheden af en god koncentrationsevne

Koncentration dækker over vores evne til at fastholde fokus på noget bestemt. Det kan både være vores egne tanker eller noget eksternt, såsom at holde øje med spillets gang, hvis man f.eks. er dommer i en fodboldkamp. På den måde bliver koncentration til en central faktor for vores liv og den måde, vi gebærder os på.

Nogle mennesker er født med en naturligt god koncentrationsevne, mens andre som udgangspunkt kan have svært ved at koncentrere sig. Hvis man har en dårlig koncentrationsevne, påvirker det direkte ens evne til at lære nyt, både fysiske og mentale færdigheder.

Heldigvis kan man opøve en bedre koncentration, hvis der er behov for det, mens det på den anden side kan skade ens koncentrationsevne, hvis man ikke holder den ved lige. F.eks. får børn en bedre koncentration i løbet af deres skolegang, hvis de følger med og laver deres lektier, men ikke hvis de ikke gør.

Mand med god koncentration

Hvad kan skade din koncentration?

Der er mange ting i vores dagligdag, der kan have en negativ indflydelse på vores koncentration. Særligt kan meget af den moderne informationsteknologi være en hæmsko for bedre koncentration, og det har sågar afledt begrebet "pinball-effekt", fordi vi bliver bombarderet med så mange input fra flere forskellige platforme og kilder, at ens koncentration i overført betydning bliver kastet rundt i forsøget på at holde fokus på det hele. Deraf også navnet, der skal give associationer til kuglen i de klassiske flipper-maskiner.

Pinball-effekten er et eksempel på en mental påvirkning af vores koncentration, men der er også fysiske faktorer, som spiller ind. Eksempelvis er alkohol og euforiserende stoffer (f.eks. hash) skadeligt for koncentrationsevnen, især på lang sigt hvis man f.eks. drikker mange øl. Der vil ske en gradvis forringelse af koncentrationen, og man vil desværre ikke være opmærksom på det før langt senere, hvor skaden er sket.

Andre væsentlige faktorer, der spiller ind på vores koncentration, er kost og fysisk aktivitet. De fødevarer, vi normalt kalder usunde, er ikke kun dårlige for vores krop, men også for vores koncentration. Derfor er kosten et af de punkter, man bør kigge på, hvis man ikke kan koncentrere sig i hverdagen.

Ligeledes kan fysisk aktivitet, eller rettere manglen derpå, være et problem. Utallige sudier har gennem tiden vist, at man kan koncentrere sig bedre, lære hurtigere og huske mere, hvis man regelmessigt er fysisk aktiv. Det er ikke et krav, at man er i super god form, men blot at man holder sig i gang.

Dårlig koncentrationsevne

Koncentration og ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) kan være en årsag til manglende koncentration, både hos børn og voksne. Desværre er der en stiende tendens til, at børn, som ikke reélt lider af ADHD, alligevel får sat det mærkat på sig, hvis de er meget fysiske og har problemer med deres koncentration.

Årsagen er sandsynligvis, at der ikke er nok fokus på, at børn, og især drenge, generelt bare ikke har den samme evne til at koncentrere sig som voksne. Som sagt er det noget, der læres med tiden - det ser vi både hos mennesker og dyr. Dyreunger er som regel meget aktive, og det samme princip gør sig gældende for os.

Det er derfor vigtigt ikke at antage, at ens barn har ADHD, hvis det er uregerligt og har svært ved at koncentrere sig, for de fleste vokser fra det, når de lærer at skærpe deres koncentrationsevne. Ikke dermed sagt, at ADHD ikke er en lidelse, der skal tages alvorligt, naturligvis.

Koncentrationsøvelser

Koncentrationsøvelser er vigtige, uanset om man er barn eller voksen, og om man har ADHD eller ej. Der nogle grundlæggende teknikker, man kan benytte sig af, hvis man ønsker at forbedre sin koncentration, og vi gennemgår fem grundlæggende koncentrationsøvelser herunder.

Det er vigtigt at acceptere, at når man laver øvelserne, vil man komme til at lave "fejl" og lade tankerne flyve. Det sker, og det er helt okay. Det er ikke noget, der skal føles som et nederlag. I stedet skal man bare registrere at "Hov, der mistede jeg lige fokus. Tilbage på sporet igen", uden at bebrejde sig selv. Hvis bare man laver nedenstående koncentrationsøvelser, skal det nok blive bedre hen ad vejen.

Koncentrationsøvelser

1. Stræk din koncentration

Koncentration kan strækkes, hvor man har besvær med at holde fokus. Med "strækkes" mener vi, at man aktivt tvinger sin koncentration til at udvide sig med tiden, så den til sidst vil være naturligt større. Øvelsen er simpel nok, men afhængigt af hvor meget man ønsker at forbedre sin koncentration, kan det tage noget tid at nå til sit mål.

Lad os sige, at du har svært ved at læse en hel side færdig i en bog, fordi dit fokus skifter undervejs, og du lader tankerne flyve. Selvom du måske læser ordene på siden, vil du næppe kunne huske dem, fordi tankerne reélt er andetsteds, så ordene på siden ikke registreres i bevidstheden. Det er et eksempel på manglende koncentration, men også et eksempel, hvor man let kan lave en øvelse, der med tiden vil forbedre ens koncentrationsevner.

Hvis målet er at læse hele siden færdig, uden at miste koncentrationen, men man måske kun når halvvejs, før det sker, så er det svært at tvinge sig selv til at fastholde opmærksomheden, for at blive færdig med resten af siden. Tving i stedet dig selv til at læse bare en enkelt sætning mere end du normalt ville, før fokus forsvinder.

Det er måske kun én sætning mere, men det er bedre end før, og inden længe vil den ekstra sætning være det naturlige sted, hvor koncentrationen svigter. Når det sker, gentager man samme proces, hvor man tager en sætning, måske endda to, mere. På den måde vil man naturligt udvide sin koncentrationsevne.

2. Fokuser på én ting ad gangen 

Dette er en gylden regel. Hvis du vil have bedre koncentration, skal du fokusere på én ting ad gangen og fuldstændig på den ene ting. Du bør ikke tænke på noget andet, når du fokuserer på én bestemt ting eller opgave, da det med tiden vil forstærke pinball-effekten, vi beskrev tidligere.

Det er meget muligt at multitasking er et smart begreb i det moderne erhvervsliv, men til syvende og sidst er det hæmmende for ens koncentration og koncentrationsevner.

3. Udsæt ikke tingene

Hvis du har for vane at udsætte tingene, vil du sandsynligvis mangle koncentration. Du er derfor nødt til at holde op med at ruge og gruble over tingene, og i stedet bare gå i gang. Du skal ikke udskyde opgaverne. Gør dem nu.

4. Den ydre verden kan påvirke din koncentration

Mange forskellige input giver som sagt en dårligere koncentration. Derfor kan det for mange være en idé at isolere sig i nogen grad, når man skal fokusere på noget vigtigt. En støjende vej, folk der går rundt på kontoret, lyden af andres tastaturer - der er mange ting, der i sig selv ikke gør det store udslag for koncentrationsevnen, men flere mindre faktorer sammen kan nemt hæmme ens fokus og koncentration.

For nogle kan musik være en god løsning på dette, ikke fordi musik øger koncentrationsevnen, men fordi musikken "blokerer" andre forstyrrende faktorer. Eksperimentér gerne, og prøv f.eks. også ørepropper, hvis komplet ro er det lige præcis du har brug for, når du skal holde koncentrationen.

Musik kan hjælpe med koncentration

5. Udvikl et "nu eller aldrig"-princip

I et informationssamfund som vores ved vi, at hvis vi glemmer noget, kan vi nemt finde de informationer, vi skal bruge. Det er både godt og skidt. Godt, fordi lettere adgang til informationer gavner samfundet som helhed, men skidt fordi den enkelte person ikke har brug for at huske på ting, der førhen var vigtige at kunne på rygraden, f.eks. telefonnumre. Når vi ved, at vi ikke behøver at huske på bestemte ting, lader vi ubevidst være med at huske det - vi sløver dermed vores mentale færdigheder og derunder også vores koncentrationsevne.

Det er derfor en nyttig koncentrationsøvelse at udvikle et "nu eller aldrig"-princip, hvor du lader som om, de informationer, du får, ikke bliver tilgængelige igen. Det er selvfølgelig ikke muligt i alle tilfælde, men pointen er heller ikke, at du skal kunne huske alt. Pointen er, at du arbejder på at udvikle din hukommelse og koncentration, for med tiden vil det blive bedre, hvis bare man holder ved.

Musik og koncentration

Generelt kan man inddele folk i to grupper - dem, der synes, at musik øger deres koncentrationsevne, og dem som vil have ro og fred omkring sig, når de skal fordybe sig i noget.

Videnskaben har også længe forsøgt at afdække musikkens indflydelse på vores mentale sundhed og kognitive evner, deriblandt hvor gode vi er til at koncentrere os, når der bliver spillet musik i nærheden - og hvilken slags.

Det viser sig, at vi faktisk ikke bliver bedre til at koncentrere os, når der spilles musik. Det gælder både for dem, der foretrækker musik, når de skal fordybe sig, og dem der ikke gør, hvilket er noget af en overraskelse.

Forklaringen er angiveligt, at musikken lægger beslag på en mindre del af vores hjernes evne til at koncentrere sig, enten fordi man lytter aktivt med eller fordi man ubevidst forsøger at ignorere den eksterne stimuli, når man skal arbejde koncentreret med noget.

Men hvad er så forklaringen på, at nogle alligevel foretrækker at have musikken kørende i baggrunden, når de f.eks. skal lave lektier eller arbejde?

Det lader til, at dem der ikke foretrækker musik, opfatte det som et forstyrrende element på lige fod med anden støj, hvorimod dem der foretrækker musikbenytter det til at "blokere" for andre forstyrrende elementer, både anden lavm, men også hvis de har en tendens til at have mere tankemylder.

Musikken får dem altså ikke til at koncentrere sig bedre, men den hjælper med at ignorere andre forstyrende elementer, der måtte være.

Det kan derfor være en idé at forsøge sig med musik som hjælp, hvis koncentrationen af og til svigter, og også at eksperimentere med forskellige genrer, for at finde den type, som virker bedst for en selv.

Se vores forslag til relevante programmer herunder og få inspiration til forbedring af din koncentrationsevne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder og gode tilbud direkte i din indbakke.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev accepterer du samtidig vores privatlivspolitik og brugen af dine data. Læs privatlivspolitikken