5 tips til at forbedre din præsentationsteknik

Mange frygter at skulle præsentere noget offentligt, bl.a. fordi det betyder, at de er nødt til at være midtpunkt og kan blive bedømt af andre. Herunder giver vi et par tips til at forbedre din præsentationsteknik, så du kan være mindre usikker under fremtidige præsentationer.

5 tips til at forbedre din præsentationsteknik

Der er mange forskellige metoder, man kan benytte sig af, hvis man vil forbedre sin præsentationsteknik. Herunder vil vi gennemgå 5 af de grundlæggende, så du har et fundament at arbejde ud fra for yderligere at skærpe styrken i dine præsentationer.

Husk de vigtigste punkter i din præsentation

Først og fremmest: vær sikker på fakta. Du kan have den bedste præsentationsteknik i verden, men det vil ikke gøre dig noget godt, hvis de ting, du præsenterer, er forkerte. Derfor er korrektur og fakta-tjek naturligvis essnetielt, inden man skal fremlægge sin præsentation.

Derudover, så skal du ikke bruge energi på at forsøge at huske alle detaljer i fremlæggelsen, for det kan man sjældent alligevel. I stedet bør du fokusere på udvalgte nøgle-elementer, som tilsammen kan trække en rød tråd gennem oplægget. Kan man det, vil ens præsentationsteknik blive styrket som følge deraf, og samtidig vil det virke mere naturligt for de tilhørende.

Resultatet af god præsentationsteknik

Øv dig grundigt før en præsentation

Endnu et tip til at lære god præsentationsteknik er øvelse. Der er mange mennesker, som begår den fejl at skrive deres stikord ned og derefter bare gå ind til præsentationen uden at øve sig. Når dette er tilfældet, fumler de sig ofte gennem deres præsentation og er ikke så effektive, som de håbede, de ville være.

For den eller de personer, som lytter på præsentationen er det forstyrrende, hvis ikke den præsenterende part taler i et naturligt toneleje og med et naturligt flow.

Du kan øve dig på din præsentation i spejlet, foran en anden person, eller endda foran din families kæledyr. Bare det at sige din tale højt vil hjælpe dig med at høre, hvordan den vil lyde for publikum, så du kan foretage de nødvendige ændringer, før du skal tale offentligt.

Dermed kan man sige, at god præsentationsteknik i høj grad afhænger af forberedelse og i mindre grad af indhold og erfaring, selvom de naturligvis ikke er uvæsentlige faktorer.

Vær ikke nervøs, når du præsenterer

Mange mennesker finder det ofte skræmmende at være den person, der har al opmærksomheden og er den eneste, der taler i et rum fyldt med mennesker. Hvis det er noget, du kæmper med, skal du vide, at der er mange, som har den samme frygt og lignende problemer.

Husk, at øvelse og forberedelse vil styrke din præsentationsteknik. Det vil også få dig til at tale klart og præcist, så publikum kan høre dig og forstå, hvad du siger.

Det er naturligvis svært ikke at være nervøs, når man reélt er det, men man kan dæmpe det på forskellige måder, bl.a. ved at stå i en naturligt autoritær stilling med rank ryg og brystet frem, så man ser ud som om man ikke er nervøs. Det har faktisk vist sig, at hvis man stiller sig sådan, så udskilles der hormoner, som gør os mindre nervøse og dermed forbedrer vores præsentationsteknik.

Fremlæggelse med god præsentationsteknik

Undersøg dit kropssprog

Præsentationsteknik handler både om det mundtlige og det visuelle, og vores kropssprog har stor betydning for, hvordan vores præsentation modtages. De fleste af os ved ikke, hvordan vores bevægelser og mimik ser ud, fordi vi af gode grunde ikke kan se os selv.

Det kan være en stor fordel, hvis man undersøger sit eget kropssprog ved f.eks. at filme sig selv, mens man holder en tale. På den måde kan man finde frem til hvilke bevægelser, der evt. ser lidt akavede ud, eller om man gestikulerer på en indbydende og engagerende måde.

Hvis man derefter øver sig på at ændre de ikke ønskede bevægelser til noget bedre, vil ens præsentationsteknik have stor gavn af det, og man vil få en bedre respons fra publikum.

Angiv præsentationens struktur fra start

God præsentationsteknik er bl.a. at strukturere sit oplæg. Start med at fortælle publikum hvordan strukturen for præsentationen er, så man på sin vis "præsenterer dem for præsentationen". Ofte er den følgende struktur god at anvende, hvis det giver mening i oplæggets kontekst:

  • Agenda
  • Indhold
  • Opsummering

Med agenda menes, at man fortæller publikum, hvad man har tænkt sig at fortælle dem om. Det kunne f.eks. være "I dette oplæg vil jeg argumentere for at XYZ er ABC langt overlegen. Jeg gør dette ved at anvende følgende teorier og metoder..."
På den måde er publikum forberedte på, hvad der skal ske.

Indholdet er naturligvis den reélle gennemgang af det materiale, du ønsker at fremføre, og opsummeringen binder en sløjfe omkring hele forløbet.

Kvinde med god præsentationsteknik

Yderligere hjælp til forbedring af præsentationsteknik

Hvis du ønsker yderligere hjælp til at styrke din præsentationsteknik, tilbyder vi flere programmer, der kan give dig det boost, du har brug for til dine præsentationer i fremtiden. Det mest grundige er Kristian Kochs omfattende samling af mer end 30 forskellige lektioner og øvelser med titlen Præsentationsteknik, der både fås som download og DVD.

Uanset hvordan du vælger at styrke din præsentationsteknik, så håber vi, at det vil lykkes. Hed og lykke!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder og gode tilbud direkte i din indbakke.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev accepterer du samtidig vores privatlivspolitik og brugen af dine data. Læs privatlivspolitikken