Alkoholmisbrug

Alkoholmisbrug er et problem for mange. I Danmark drikker ca. 860.000 mennesker for meget, og det kan i sidste ende være en kæmpe byrde for dem selv og for samfundet. Her beskriver vi alkoholmisbrug og den påvirkning det har på en selv, både fysisk og psykisk, samt hvilken indflydelse det har på omgivelserne.

Alkoholmisbrug

Hvad er et alkoholmisbrug?

Ofte bliver begrebet alkoholmisbrug i folkemunde brugt til at beskrive den gruppe, vi kalder alkoholikere, altså dem som har en fysisk afhængighed af alkohol. Selvom alkoholikere helt bestemt har et alkoholmisbrug, så er dækker de to begræber ikke over det samme, selvom de er relaterede. Lad mig uddybe:

Alkoholmisbrug kan inddeles i forskellige grupper, afhængigt af hvor slemt tilfældet er. Den første indeholder omtrent 860.000 personer i Danmark og omfatter dem, som drikker mere end sundhedsstyrelsen anbefaler. Denne gruppe kaldes også for storforbrugerne, og ligger omkring risikogrænsen for at udvikle en mere alvorllig grad af alkoholmisbrug.

Den næste gruppe indeholder dem, som har et skadeligt alkoholmisbrug. Alkohol betegnes egentlig som en cellegift, så teknisk set er alle former for alkoholmisbrug skadelige, men med et skadelig misbrug mener man i denne situation, at misbruget har nået et niveau, hvor ens helbred tager skade af den mængde alkohol, man indager. Det skønnes, at omkring 585.000 danskere er i denne gruppe. Dvs. at ca. hver 10. dansker drikker så meget, at hans eller hendes helbred tager direkte skade af det. Tænk lige over det!

Den sidste gruppe indeholder de "rigtige" alkoholikere. Dem, som har en stærk fysisk afhængighed af alkohol, og dem der ikke kan slippe deres alkoholmisbrug uden behandling. Omkring 140.000 danskere har så slemt et alkoholmisbrug, og det er også dem, der lider af de værste følgevirkninger.

Alkoholafhængighed er altså ikke det samme som at have et alkoholmisbrug. Dem med alkoholafhængighed er til gengæld en del af gruppen med alkoholmisbrug. Misbrug skal altså forstås som alle dem, der drikker for meget alkohol, og ikke kun dem som er afhængige - man kan derfor godt være misbruger uden at være afhængig.

Følgerne af alkoholmisbrug

Fysiske følger ved alkoholmisbrug

Der er mange fysiske følger ved et alkoholmisbrug, og de er alle negative. Der er f.eks. over 60 forskellige sygdomme eller lidelser, som er relateret til et skadeligt indtag af alkohol. De fleste kender de klassiske såsom skrumpelever og fedme, men listen er meget længere. Eksempelvis kan nævnes

 • Blødning fra eller omkring spiserøret
 • Betændelse i bugspytkirtlerne
 • Betændelse i nerverne
 • Skader på eller forstyrrelse af hjertet
 • Mavesår
 • Forandringer i huden til det værre
 • Forhøjet blodtryk
 • Impotens
 • Cancer i mund, hals og spiserør
 • Hjernesvind
 • Levealderen nedsættes i gennemsnit med 4-5 år

Der er altså rigeligt med negative følger af et alkoholmisbrug, og listen er meget længere end den, vi har skrevet her. Det er også grunden til, at gruppen af folk der drikker for meget er svært overrepresenteret i lægernes statistikker, hvis vi sammenligner med dem, som ikke drikker eller som kun drikker med måde.

For at sætte tingene lidt i perspektiv, så bruger vi som samfund hvert år 250 mio. på behandling af folk med alkoholmisbrug, enten for at hjælpe dem ud af misbruget eller for at behandle deres følgevirkninger.

En af årsagerne til at så mange drikker for meget er, at mange ikke ved, nøjagtigt hvor skadeligt det er for dem at drikke. De ved godt, at det ikke er direkte sundt, men har ikke begreb om, at de villigt drikker noget, som bogstaveligt talt slår kroppens celler ihjel. En af de fysiske følger ved alkoholmisbrug er som sagt hjernesvind, og det er, hvad det lyder som; hjernens celler dør, så den grå hjernemasse bliver mindre. Det kan i sidste ende også lede til flere psykiske problemer - alt sammen pga. alkohol.

Mange har alkoholmisbrug

Psykiske og sociale følger ved alkoholmisbrug

Alkoholmisbrug har ikke kun indvirkning på vores krop, men også på vores psyke og vores sociale liv. Folk med alkoholmisbrug har generelt sværere ved at fungere i hverdagen, netop pga. deres indtag af alkohol, og ofte ses følgende psykiske følger ved længerevarende alkoholmisbrug.

 • Stress
 • Søvnbesvær
 • Depression
 • Nedsat lyst til sex
 • Manglende energi
 • Tendens til at være uoplagt
 • Dalende interesse for omgivelserne
 • 8 gange højere risiko for at begå selvmord

Det nedsætter naturligvis livsglæden hos den enkelte, men det går også i høj grad ud over omgivelserne, bl.a. familie og venner. Det diskuteres ofte, hvad der er værst, alkohol eller hash, og selvom hash bestemt har mange negative følger, så anses alkohol alligevel for at være værre samlet set. Dette skyldes især de sociale implikationer, der følger med at højt og vedvarende indtag af alkohol.

Særligt går det ud over børn til forældre med et alkoholmisbrug. Husk her på, at alkoholmisbrug ikke kun betyder, at man er alkoholiker. Al statistisk data på området tyder på, at et hvilket som helst misbrug i hjemmet er skadeligt for børn, også selv om den/de voksne måske selv mener, at de ikke har et misbrug, eller at de sagtens kan styre det - du ved, alle de sædvanlige undskyldninger.

Hvorom alting er, så sker der en påvirkning af omgivelserne, når man drikker meget, og det kan man ikke komme uden om. Børn fra hjem med alkoholmisbrug risikerer i langt højere grad at blive utilpassede eller få en lavere levestandard end normalt. De har også langt højere risiko for selv at udvikle et alkoholmisbrug.

Hvis ens forældre eller bedsteforældre har et alkoholmisbrug har man selv 4 gange så høj risiko for selv at få et misbrug med alderen. Desuden fjernes børn fra hjemmet 5 gange oftere end normalt, hvis forældrene har et overforbrug af alkohol.

Så ikke nok med at man skader sig selv, hvis man har et alkoholmisbrug; man skader bestemt også sine omgivelser, og særligt dem, der er tættest på en. Det bliver også sværere at præstere ordentligt, f.eks. på jobbet, og ofte lægger man ikke selv mærke til det, for det sker gradvist som ens indtag af alkohol stiger eller varer ved over tid.

Alkoholmisbrug og spiritus

Hvem risikerer at udvikle et alkoholmisbrug?

Grundlæggende har alle mulighed og risiko for at udvikle et alkoholmisbrug. Bare det at bo i Danmark, hvor vi trods alt drikker forholdsvis meget, betyder en øget risiko. I gennemsnit drikker hver dansker over 14 år 12,1 liter ren alkohol om året, og når det virker mere normalt i samfundet at drikke, vil det automatisk også virke mere normalt for en selv.

Derudover er der de faktorer, vi har nævnt ovenfor, som kan have en indflydelse, men faktisk bliver mange overraskede over den gruppering, som drikker mest. Den klassiske fordom lyder noget i retning af, at lavtuddannede mænd drikker mest, fordi de forsøger at fjerne opmærksomheden fra deres "dårlige" liv. Det er imidlertid ikke rigtigt.

Mænd er godt nok dem, som oftest har et alkoholmisburg - ca. dobbelt så ofte som kvinder, ligesom de også drikker mest - men det er faktisk de højtuddannede, som har det højeste indtag af alkohol i befolkningen. Det kunne måske hænge sammen med, at de generelt er mere stressede end lavere uddannede, og derfor føler behov for at "medicinere" sig selv, så de bedre kan slappe af og overskue hverdagen.

Alkoholmisbrug kan ramme alle

Hvornår har man et alkoholmisbrug?

Hvis man er alkoholiker, ved man det godt i forvejen. Til gengæld er det ikke alle med et alkoholmisbrug, der er klar over, at de har det. Ofte tænker man ikke over, hvor meget man egentlig drikker, og har derfor en idé om, at slemt er det heller ikke. Her tager mange fejl - det er tit slemt, og noget man bør være opmærksom på.

Er man i tvivl, er det en god idé at kontakte sin læge. Hvis man ofte får at vide, at man drikker meget, vil det være fornuftigt at tage det for gode varer, selvom man muligvis selv er uenig. Mange med et alkoholmisbrug anerkender ikke, at de har et problem, men det har de. Og det har deres familie, deres venner, deres kollegaer og samfundet.

Pårørende har også et ansar for deres bekendte. Hvis du kender en, du mener eller ved har et alkoholmisbrug, så konfrontér vedkommende - sørg for at der sker noget, om det så bare er lidt.

Hvis du selv har et alkoholmisbrug, eller har mistanke om at det kunne være tilfældet, så håber jeg, du vil førsøge at ændre det. Pointen er ikke, at man aldrig må drikke alkohol, men at man bør være ansvarlig for og passe på sig selv. Vær åben for hjælp eller søg den selv - det kommer der kun noget positivt ud af.

Læs evt. mere om hvordan man kan få hjælp for et alkoholmisbrug.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder og gode tilbud direkte i din indbakke.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev accepterer du samtidig vores privatlivspolitik og brugen af dine data. Læs privatlivspolitikken