Bipolar lidelse - Sådan takler du symptomer på bipolar lidelse

Livet med bipolar lidelse er ofte svært, og for mange bliver kampen mod de bipolære udfald opslidende og medfører yderligere forværring af symptomerne. Vi gennemgår herunder den nyeste viden om bipolar lidelse, samt hvad der er af muligheder for at dæmpe de bipolære symptomer.

Bipolar lidelse - Sådan takler du symptomer på bipolar lidelse

Hvad er bipolar lidelse?

Bipolar lidelse, eller bipolar affektiv sindslidelse, som det egentlig hedder, er en mental lidelse, hvor der periodevis er store udsving i ens humør. Humørsvingningerne er irrationelle, og yderpunkterne for dem er langt mere markante, end ved normale humørændringer, hvorfor også begræbet "bipolar" anvendes - humøret svinger mellem hver sin ekstreme modpol.

Tidligere betegnede man bipolar lidelse som en maniodepressiv psykose, fordi den pågældende væksler mellem en manisk og en depressiv tilstand. Betegnelsen blev ændret til bipolar lidelse i 1994, da det danske sundhedsvæsen indførte WHO's klassifikationssystem over sygdomme og lidelser.

Den nye definition spænder lidt bredere, så der er flere, der går ind under diagnosen bipolar lidelse, men i det store og hele kan man godt sige, at det at være bipolar er det samme som at være maniodepressiv, selvom om vi i dag anerkender, at bipolar lidelse ikke nødvendigvis behøver at være i en psykotisk form.

Kvinde med bipolar lidelse

Symptomer på bipolar lidelse

Der kan være stor forskel på antallet af bipolare episoder den enkelte oplever, hvis man sammenligner med andre, der har samme lidelse, og selvom symptomerne på bipolar lidelse som udgangspunkt er ens, vil det også være forskelligt i hvor høj grad man oplever dem.

En tidlig og forebyggende indsats vil som regel give mildere symptomer og dermed gøre det lettere at leve med sin lidelse, mens de kan forværres, hvis man ikke tager kroppens signaler alvorligt. Det er derfor utrolig vigtigt at søge behandling, hvis man oplever symptomerne herunder.

I de maniske perioder oplever man

 • Markant forøget opstemthed
 • Tendens til hurtigere at blive aggressiv eller irritabel
 • Øget energi og aktivitetslyst
 • Øget behov for at tale - ofte med højere stemme end normalt og hurtig tale
 • Uhæmmet, ukritisk adfærd og impulsivitet
 • Nedsat søvnbehov
 • En markant overvurdering af en selv og egne evner

I de depressive perioder oplever man

 • Tankerne vil kredse meget om døden
 • En følelse af at være hæmmet både mentalt og fysisk, f.eks. når man taler
 • En markant nedvurdering af en selv og egne evner
 • En gennemgående og ofte overvældende følelse af tomhed og håbløshed

Det er værd at huske på, at man godt kan være depressiv og f.eks. have alle depressions-symptomerne ovenfor, uden at man er bipolar. Bipolar lidelse defineres netop ved, at sindstilstanden svinger mellem de to yderpunkter i de perioder, hvor man oplever symptomerne.

Depressiv mand med bipolar lidelse

Hvordan er det at leve med bipolar lidelse?

Hvis man ikke er bipolar, kan det være svært at forstå, hvor stor en effekt lidelsen kan have på sindet. Carrie Fisher, der spillede Princess Leia i de originale Star Wars-film, levede med bipolar lidelse det meste af sit liv, men hun var samtidig utrolig dygtig til at sætte ord på, hvad der skete med hende, når hun blev enten manisk eller depressiv.

Blandt andet fortæller hun, at de impulser, hun fik i sine maniske perioder, nærmest føltes som et dekret fra paven - som en ting, man ikke kunne lade være med at gøre. Hun forsøgte at holde de maniske episoder nede med medicin, som det er normalt, når man har bipolar lidelse, men forklarer også, at hun begyndte at savne sin lille "optur", fordi hun i det mindste var meget produktiv i de maniske perioder - det på trods af at hun let kunne miste sig selv i maniens impulser.

Hun havde også flere gange problemer med fejlmedicineing, der faktisk kunne gøre både de maniske og depressive perioder værre end normalt. For Carrie var støttegrupper og terapi det, der gjorde, at hun kunne "indeholde sig selv" ment på den måde, at det hjalp hende til at føle sig hjemme i sin egen krop.

Behandling af bipolar lidelse og symptomer

Bipolar lidelse kræver i næsten alle tilfælde, at man bliver medicineret for at holde symptomerne nede eller minimere dem. Som udgangspunkt arbejder man med to forskelllige former for overordnet behandling - behandling af en specifik manisk eller depressiv episode og forebyggende behandling.

Den medicinske behandling af bipolar lidelse er mere kompliceret end mange andre former for behandling, fordi man reélt skal have fokus på to forskellige stadier i patientens humør samtidig med, at de forskellige medicinske præparater skal kunne blandes og ikke give for ubehagelige bivirkninger. Derfor er der også en vis risiko for fejlmedicinering i de enkelte tilfælde, hvor man kun kan prøve sig frem med forskellige lignende præparater.

Bipolar kvinde med kaotiske følelser

Behandling af enkeltstående bipolare tilfælde

Når man behandler en enkeltstående episode af enten depression eller mani har man en række forskellige præparater til rådighed. Ved mani vil man normalt anvende lithium eller antipsykotia, der har hver sine fordele og ulemper, f.eks. virker antipsykotika hurgere, mens lithium giver en mere "blid" oplevelse for patienten.

Ved de depressive episoder i det bipolare spektrum skal man være forsigtig med at anvende almindelig antidepressiv medicin, da det ofte kan udløse et manisk stadie som bivirkning. Man kan derfor være nødt til samtidig at anvende yderligeremedicin for at sikre patienten mod at svinge over i en mani.

Ved meget alvorlige tilfælde af både mani og depresion kan det ydermere være nødvendigt med indlæggelse, for at sikre patienten mod at gøre skade på sig selv eller andre mens behandlingen står på.

Forebygende behandling af bipolar lidelse

Når man forsøger at forebygge symptomerne på bipolar lidelse vil det med al sandsynlighed også involvere medicinering af en art, men gerne i mindre dosis, end når der forekommer en maniske eller depressiv episode.

Det vigtigste element i den forebyggende indsats er dog de terapeutiske muligheder, patienten kan benytte sig af mellem de bipolare episoder. Det kan f.eks. være en støttegruppe med andre i samme situation, det kan være besøg hos en psykolog eller det kan være en aktiv, selvterapeutisk indsats.

Særligt den selvterapeutiske er interessant, da den giver patienten muligheden for at "styre" sin egen behandling i den forstand, at hvis man i en periode har et øget behov for hjælp, kan man altid give sig selv den hjælp, der er nødvendig, hvorimod det ikke er muligt med f.eks. en støttegruppe.

Mindly.dk tilbyder en billig og effektiv lydbog mod bipolar lidelse, der kan være lige den støtte, du har brug for, når du vil minimere risikoen for fremtidige symptomer.

Få hjælp til bipolar lidelse med effektiv lydbog - bestil her på siden og få 14 dages fuld returret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder og gode tilbud direkte i din indbakke.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev accepterer du samtidig vores privatlivspolitik og brugen af dine data. Læs privatlivspolitikken