Depression hos børn og unge

Børn og unge kan få depression ligesom voksne kan det, men mange formår ikke at sætte ord på det. Det ender derfor ofte med at være ubehandlet, og kan senere blive et stort problem for den pågældende. Vi gennemgår her tegn på depression hos unge, og hvad man kan gøre for at hjælpe.

Depression hos børn og unge

Hvad er depression?

Depression er en mental sygdom, der ofte viser sig gradvist, og derfor kan være svær at opdage, før den for alvor er slået igennem. Dette er ikke mindst tilfældet for unge, der i mange tilfælde udvikler depression i forbindelse med puberteten, da man er mere sårbar i den periode. Både børn og unge har også øget risiko for at udvikle depression senere i livet, hvis de oplever traumer under opvæksten.

Depression er en vedvarende tilstand af overvejende negative følelser, hvor man ser sort på verden, ikke føler sig noget værd og ofte er trist eller direkte ked af det. Som regel mister man sin energi, og trækker sig derfor fra sociale arrengementer, man normalt ville deltage i.

De ting, som tidligere var sjove, virker ikke længere som om de er værd at bruge tid på, og mange ting i livet vil føles ligegyldige eller uoverkommelige. De fleste er også overbeviste om, at de aldrig bliver glade igen, da der ikke længere er noget, som for alvor frembringer positive følelser. Det kan sammenlignes med at stå i en dyb, mørk og kold brønd, hvor der er et låg på toppen. Selv hvis du ved, at du kan komme op i lyset og varmen, er udgangen usynlig og klatreturen næsten umulig.

Depression unge tog

Depression hos unge

Når unge får depression er det, ligesom hos voksne, med en vedvarende følelse af nedsat stemningsleje. Til gengæld kan unge med depression reagere anderledes afhængigt af bl.a. alder og modenhed, og det kan derfor være svært for omgivelserne at tolke signelerne som depression.

For mange unge er det også første gang, de oplever negative følelser i den grad og vedvarenhed. Unge med depression ved derfor ofte ikke, at de faktisk er syge, og kan derfor heller ikke bede om hjælp, selvom de har brug for det. De negative følelser bliver dermed til "hverdag" for den pågældende, og vil i sidste ende føles normalt, selvom det ikke er rart.

Hvis man er nået dertil, vil mange rent faktisk modsætte sig at få hjælp, selv hvis det tilbydes. Depressionen er blevet til en del af deres personlighed og selvforståelse, så hvis depressionen forsvinder, svarer det til at en del af dem selv forsvinder - det føles lettere at bibeholde det negative end at risikere noget ukendt, selv hvis det muligvis ville være bedre.

Depression unge pige

Tegn på depression hos unge

Depression kommer til udtryk på forskellige måder, og opdeles i kernesymptomer og ledsagesymptomer.

Kernesymptomer

Kernesymptomerne er de første tegn, man ser, ved depression hos unge. Man behøver ikke have alle symptomer, men sædvanligvis vil flere forekomme, og er noget man bør være opmærksom på.

  • Nedtrykthed

Man er i dårligere humør end normalt, og har måske lettere til tårer. Tit vil man føle sig tom inden i, og er enten mut eller irritabel i sin reaktion udadtil.

  • Dalende lyst og interesse

Det, der tidligere var spændende og sjovt, er det ikke længere. Det er svært at finde noget, som virker vigtigt eller tidssvarende. For unge med depression vil det ofte være socialisering med venner og fritidsinteresser, der vil stå for skud.

  • Mindre energi og øget træthed

Der er ingen energi til at overkomme selv normale som f.eks. at tage tøj på. Man føler sig tit udmattet, og føler at man kan sove konstant. Mange unge med depression vil isolere sig på deres værelse i højere grad end normalt, for at kunne lade op eller bare undgå at bruge mere energi på at skulle være til stede for andre.

  • Selvmordstanker

Hvis unge udvikler en depression vil deres tanker ofte, ligesom hos mange voksne, kredse om døden generelt eller deciderede selvmordstanker. Det betyder ikke nødvendigvis, at de vil begå selvmord, men at deres tankemønster fanges af negative ting.

  • Koncentrationsbesvær

Man har svært ved at huske, og kan ofte ikke tage stilling til almindelige og trivielle valg. Tankerne flyver rundt, og det er svært at fokusere på en bestemt ting i længere tid af gangen.

Følgesymptomer

Følgesymptomerne forekommer ofte, hvis depressionen har været ubehandlet i længere tid. For mindre børn ses det bl.a. at de får mavepine, uden at der er en specifik fysisk grund til det. For unge vil depression ofte lede til stærkt sænket selvværd, samtidig med at de vil bebrede dem selv og føle skyld over at være "svage".

Det kan også ske at den unge enten bliver rastløs, og ikke kan finde ro. I mere sjældne tilfælde kan vedkommende i stedet virke hæmmet, hvor sprog og bevægelser virker mere sløvt. I begge tilfælde forekommer en mindskning af den unges kontrol over sig selv og sin krop, fordi al energi går til at forsøge (og fejle i) at holde depressionen i skak.

Andre følgesymptomer for unde med depression er bl.a. ændringer i vægt og appetit, angst og adfærdsproblemer.

Depression unge gemmer sig bag lagen

Hvorfor opstår depression hos unge?

Depression hos unge kan skyldes mange forskellige ting, ligesom hos voksne, og ofte spiller flere faktorer ind. De hyppigste faktorer er arvelighed, sårbarhed og stress eller lignende belastninger.

Hvis nogen i den unges nærmeste familie har haft depression, øges risikoen for at de selv udvikler det. Præcis hvorfor vides endnu ikke, men tilskrives bl.a. genetisk arv og påvirkning fra det nære miljø.

I teenage-årene, hvor puberteten slår igennem, vil den unge være naturligt mere sårbar end normalt, og forskellige belastninger som bl.a stress vil føles værre, og dermed have en større indflydelse. Samtidig er nogle bare mere sårbare end andre, og vil derfor have en højere risiko for at udvikle depression i ungdomsårene.

Behandling af depression hos unge

Der er en grundlæggende tendens til at børn og unge med depression reagerer dårligere på medicinsk behandling end voksne. Årsagen kendes endnu ikke, men det kan måske skyldes, at unge ikke er fædigudviklede, eller at unge i puberteten er påvirket af hormoner i langt højere grad end en voksen. Denne hormonelle påvirkning kan evt. have en negativ indflydelse på de virksomme stoffer i medicinen.

Medicin bør aldrig være første løsning, og særligt når det gælder unge med depression. Derfor medicineres der kun i yderste tilfælde, hvor der f.eks. er en direkte og overhængende fare for voldsom selvskade eller selvmord. De bedste behandlinger for unge med depression er terapi, hvor der bl.a. arbejdes med negative tanke- og handlemønstre.

Når der behandles for depression fokuserer man som regel på følgende:

  • Reducering af faren for selvmord eller selvskade
  • Forbedring af depressionen ved at bearbejde de negative følelser
  • Reducering af de faktorer, der særligt påvirker den unge, og fastholder vedkommende i depressionen, både ydre og indre.
  • Hjælp til at udholde og acceptere, at man har en depression, og at den kan forbedres.

For unge med depression vil man ofte inddrage relevante institutioner (f.eks. skole) og familien. Det grundlæggende ved behandlingen er dog psykoterapi, som kan variere afhængigt af depressions-graden hos den unge.

Depression unge glad familie på tur

Hypnoterapi for unge med depression

Et af de mest effketive midler mod depression er hypnoterapi. Det er en form for psykoterapi, hvor man arbejder mere direkte med det mentale end ved f.eks. kognitiv terapi. Under hypnoterapi er man rolig og aflasppet, hvilket gør det lettere at påvirke de negative følelser og handlemønstre. Ofte vil man hurtigt kunne fornemme en ændring allerede efter få gange, og med tiden mærker man depressionen forsvinde lidt efter lidt.

I særligt slemme tilfælde, hvor andre typer af terapi også inddrages, kan en lydbog med hypnoterapi mod depression hjælpe med at holde den unge oppe i dagene eller ugerne mellem terapi-sessionerne. Det ses ofte, at terapien virker positivt på humøret i en dag eller måske to, men effekten kan hurtigt forsvinde igen, når depressionen slår tilbage.

Depression unge hypnose lydbog hjælper

Med en lydbog har man altid en en hjælpende hånd i nærheden, når man har brug for det, og den kan bruges lige så mange gange, man ønsker, uden at man skal købe sig fattig i besøg hos en terapeut. På sin vis kan man sige, at hypnose på lydbog giver dig en privat terapeut, der altid er til rådighed.

Hypnoterapi er både effektivt, billigt, kan ikke overdoseres og har ingen negative bivirkninger. Det kan bruges af både voksne og unge med depression, både for sig selv eller som supplement til medicin eller yderligere terapi.

Køb "Kom ud af depression" her på siden, og få 14 dages tilfredshedsgarenti, hvis den ikke lever op til forventningerne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder og gode tilbud direkte i din indbakke.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev accepterer du samtidig vores privatlivspolitik og brugen af dine data. Læs privatlivspolitikken