Generaliseret angst

Generaliseret angst er en tilstand, der rammer mange. Alligevel er de fleste med generaliseret angst enten ikke klar over, at de har det, eller også får de aldrig stillet diagnosen.

Generaliseret angst

Hvad er generaliseret angst?

Generaliseret angst er, som navnet også antyder, en angsttilstand, hvor man ikke specifikt kan påpege en udløsende faktor, f.eks. edderkopper hvis man har araknofobi, eller hunde hvis man har cynofobi.

Det er også en af grundene til, at de fleste med generaliseret angst ikke er klar over, at det faktisk er, hvad de lider af. Normalt vil de i stedet se på enkelte symptomer og forsøge at gøre noget ved dem individuelt, hvilket kan være meget svært så længe grundlaget for de symptomer, angsten, stadig gør sig gældende.

Det gælder altid, at hvis man vil fjerne symptomerne, skal man arbejde med selve angsten, men problemet med generaliseret angst er, at der ikke er noget naturligt "udgangspunkt" for behandlingen. Hvis du er angst for vand, så har vi et udgangspunkt, vi kan fokusere på. Vi ved, hvad problemet er, så at sige.

Man kan selvfølgelig godt sige, at generaliseret angst er problemet, og det er naturligvis også korrekt, men i forhold til de andre typer af angst, så er generel angst et langt mere diffust bekendskab - ikke at man intet kan gøre ved det, for det kan man bestemt, men først er man nødt til at indse, hvad problemet er.

Generaliseret angst kan behandles

Hvorfor overses generaliseret angst så ofte?

Som nævnt ovenfor er det faktum, at folk ikke selv identificerer deres problemer som en angsttilstand, en stor del af forklaringen. Det er et problem, for generaliseret angst er en af de mest almindelige angst-lidelser i den vestlige verden. Det skønnes, at omkring 3% af den vestlige befolkning lider af generaliseret angst, og for langt de fleste af dem har de haft lidelsen siden barndommen.

Netop at mange har haft lidelsen siden barndommen kan også være en forklaring. Vi har sværere ved at anerkende de problemer, vi har haft siden barndommen, som egentlige problemer, fordi de efterhånden føles som en normal tilstand - man er simpelthen blevet for vant til angsten til at indse, at ikke alle har det på samme måde.

Tit ser man også, at generaliseret angst udvikles omkring puperteten, hvor det kan være svært for omgivelserne at spotte. I stedet bliver de tegn, som barnet udviser, tolket som en naturlig del af det at være teenager, og som noget der vil gå over af sig selv. Generaliseret angst har på den måde lettere ved at "skjule" sig for både den pågældende og for omgivelserne.

Symptomer på generaliseret angst

Symptomerne på generaliseret angst kan variere, og mange af symptomerne ses også i andre angst-tilfælde eller andre lidelser. Man kan derfor ikke være sikker på, at man nødvendigvis har generaliseret angst, selvom man har nogle af symptomerne. Alligevel er de vigtige at kende til, da man i så fald kan kontakte sin læge for at få en udredelse, hvis man har mistanke om, at man lider af generaliseret angst.

Nogle af symptomerne er fysiske, mens andre er psykiske. Man behøver ikke have alle symptomer for at blive diagnosticeret, men dem man har, skal have været fremtrædende i mindst 6 måneder, før man taler om en reél angst.

Fysiske symptomer

 • Hjertebanken
 • Forhøjet puls
 • Øget udskilning af sved
 • Rysten
 • Tør mund
 • Kvalme
 • Urolig mave
 • Fornemmelse af ikke at kunne få vejret eller at blive kvalt
 • Trykken eller decideret smerte i brystet
 • Nedsat følelse i arme og/eller ben (følelse af at de sover)

Psykiske symptomer

 • Svimmelhed
 • Følelse af uvirkelighed
 • Dødsangst og frygt for at blive sindssyg
 • Irritabilitet
 • Mangel på koncentration
 • Svært ved at falde i søvn og/eller urolig søvn

Symptomerne for generaliseret angst behøver ikke nødvendigvisat være til stede konstant. F.eks. kan man nogle gange aflede sin opmærksomhed med en given opgave, og nogle dage er symptomerne bare mindre kraftfulde end andre dage. Til gengæld vil de med sikkerhed være fremtrædende, når man slapper af, hvor man ofte vil have mange bekymringstanker, som man ikke kan slippe.

Det er også almindeligt, at man lider af flere typer af angst samtidigt. Bl.a. ses det ofte, at man kan have generaliseret angst og social fobi på samme tid, hvilket gør en eventuel behandling sværere og giver flere symptomer at kæmpe med i hverdagen.

Generaliseret angst leder til depression

Følgerne af generaliseret angst

Det er ikke nemt at leve med generaliseret angst. Symptomerne vil variere i intensitet, men vil altid være en del af hverdagen og gøre livet mere besværligt for den pågældende. Ofte vil man udvikle en depression, hvis man har lidt af generaliseret angst i længere tid, hvor den ikke er blevet behandlet. Dette skyldes især en stigende følelse af afmagt over ens tilstand og alle de ting, man kæmper med, men som ikke bliver bedre.

Mange vil forsøge at "medicinere" sig selv med f.eks. alkohol eller piller, så man bedre kan slappe af. Andre er overdrevent aktive for at de lettere kan falde i søvn pga. udmattelsen, men hverken dét, alkohol eller piller en en holdbar løsning. Angsten er fundamentet for problemerne, man kæmper med, og det er fundamentet, der skal rokkes ved - det er den eneste holdbare fremgangsmåde.

Behandling af generaliseret angst

I nogle tilfælde kan det lette behandlingen af generaliseret angst, hvis man får ordineret antidepressiv medicin, mens behandlingen står på. Det kan gøre det lettere på den pågældende at overskue processen, så bekymringstankerne ikke hindrer, at der sker en reél forandring i ens tilstand.

Det skal dog slås fast, at medicin IKKE er en behandling af angsten, men kun et supplement, så det bliver lettere at lave de nødvendige forandringer i psyken, for at komme den generaliserede angst til livs.

Den egentlige behandling, hvor man arbejder direkte med angsten, bør være en form for terapi, som kan skabe nye reaktionsmønstre, f,eks. hypnoterapi eller kognitiv terapi. Hypnoterapi er den lettest tilgængelige og mest direkte terapi-form af de to, men begge er udmærkede løsninger.

Læs mere om hypnoterapi mod generaliseret angst her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder og gode tilbud direkte i din indbakke.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev accepterer du samtidig vores privatlivspolitik og brugen af dine data. Læs privatlivspolitikken