Generaliseret angst og andre angsttyper

Generaliseret angst kommer ofte til udtryk som bekymring, nervøsitet, uro og ubehag. I slemme tilfælde kan der også forekomme andre symptomer såsom rysten, panikanfald, øget hjerterytme, forhøjet blodtryk, brystsmerter, svimmelhed og besvimelse. I denne artikel vil vi beskrive genereliseret angst og andre hyppige former for angst.

Generaliseret angst og andre angsttyper

Der findes forskellige typer af angst. Selvom symptomerne på hver slags angst kan være næsten ens, er årsagerne til de forskellige typer og deres egenskaber meget forskellige. Generaliseret angst er en af de mest udbredte typer, og kan ofte også være den værste. Vi vil nedenfor gennemgå og sammenligne generaliseret angst og andre af angsttyper.

Generaliseret angst (GAD )

Generaliseret angst er kendetegnet ved følelser af rastløshed, nervøsitet og bekymring for adskillige ting ad gangen. GAD er en meget bred klassificering og ofte tager det også hensyn til specifikke typer af angst. Man kan på den måde også se generaliseret angst som fundamentet for udvikling af andre typer, eftersom generaliseret angst ofte giver en højere risiko for at udvikle andre former for angst.

Hvis man lider af generaliseret angst, vil man i forvejen være sårbar i forskellige situationer, hvor man normalt ikke ville reagere særligt på, hvad der sker. Det er derfor, generaliseret angst ofte kan lede til andre former for angst, da de pågældende hændelser vil virke mere voldsomme og mere traumatiske.

Eksempelvis kan en person med generaliseret angst lettere udvikle social fobi, hvis vedkommende er ude for en eller flere ubehageligt hændelser i det offentlige rum. Når man med generaliseret angst i forvejen er nervøs og ængstelig, endda uden at kunne sige specifikt hvorfor, vil de allerede eksisterende negative følelser forstærke intensiteten af nye dårlige hændelser, ligesom de positive følelser ved gode hændelser ikke vil føles lige så stærke.

Socialfobi

Socialfobi er en angsttype, der oprinder i en frygt for samfundet og folk i almindelighed. Dem, der lider af denne angsttype, vil have en frygt for at holde tale offentligt, vil altid bekymre sig om at blive kritiseret, flov eller ydmyget offentligt, og bliver efterhånden ofte eneboere.

Social fobi er en meget almindelig type angst, og kan bl.a. udspringe af generaliseret angst, selvom dette ikke altid er tilfældet. Årsagen kan f.eks. også være traumatiske hændelser i barndommen, men disse kan samtidig også lede til generaliseret angst. Der er ingen konkret facitliste for, hvorfor og hvordan angst udvikles, og reaktionen på en hændelse afhænger derfor langt hen ad vejen af den specifikke person, der oplever hændelsen.

Specifik fobi

Specifik fobi er en generisk betegnelse, der bruges til at definere enhver angsttype, der kun har én årsag. Lidt firkantet kan man derfor sige, at en specifik fobi er modpolen til generaliseret angst.

For eksempel kan en person være bange for skarpe genstande og kan udvikle en fobi, som er tilfældet med folk, der frygter injektioner.

Et andet eksempel kunne være, at mange mennesker er bange for at flyve. Den mest almindelige årsag til en sådan fobi er højdeskræk, men det er ikke den eneste. Mennesker, der er klaustrofobiske, kan også være bange for at flyve. Klaustrofobi er frygten for at være på et indelukket sted, eller på et overfyldt sted uden nogen vej ud.

Tvangslidelse (OCD)

Tvandslidelse er en angsttype, der er forårsaget af faktorer, som kun eksisterer i personens hjerne. Frygten er derfor overvejende ubegrundet, men vedkommende vil alligevel ofte tage mange skridt for at afværge deres frygt, da den for dem er lige så virkelig som en specifik fobi eller generaliseret angst. Rengøringsvanvid, frygt for bakterier på hænder og lignende er nogle af de mest almindelige former for OCD.

Posttraumatisk belastningsreaktion

Posttraumatisk belastningsreaktion er forårsaget efter en ulykke, skade eller en hændelse, der efterlader en uønsket erindring eller følelse. Posttraumatisk belastningsreaktion ligestilles ofte med det amerikanske begreb Post traumatic stress disorder (PTSD), men de har lidt forskellige definitioner.

Panikangst

Panikangst er kendetegnet ved pludselige panikanfald. Det er ikke unormalt, at panikangst hænger sammen med posttraumatisk belastningsreaktion eller generaliseret angst, og de, der lider panikanfald, bør søge hjælp. Der kan være mange forskellige årsager til panikangst, og derfor er det vigtigt at få en en proffessionel til at udrede grundlaget for panikanfaldende.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder og gode tilbud direkte i din indbakke.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev accepterer du samtidig vores privatlivspolitik og brugen af dine data. Læs privatlivspolitikken