Acem (udtales "akem") er ingen forkortelse, men et lavet navn. Det er en frivillig organisation med stor undervisningsvirksomhed drevet med ikke-økonomisk formål. Målet er at stimulere menneskelig vækst og udvikling. Acem blev stiftet i 1966 og er den største meditationorganisation i Norge. Acem er mest udbredt i Skandinavien, men har i dag afdelinger over hele verden. Fra starten begyndte arbejdet med at udviklet en meditationspsykologi med faglig og vestlig forankring. Der står alsidig kompetence bag, bl.a. læger og psykologer.