Gotvedgymnastik / Gotvedskolen

Gotvedgymnastik er en bevægelsesform der respekterer kroppens natur. Vi styrker svage muskler og arbejder kroppen igennem får derigennem forøget velvære.

Gotvedgymnastikken tager udgangspunkt i Helle Gotveds særlige principper. Omkring 1945 forkastede hun sin uddannelse som gymnastiklærer og den gængse måde at undervise på. Hun ønskede at få kroppen til at fungere bedre, øge kropsbevidstheden og skabe større bevægelsesglæde.

Henter...