Simon Krohn

Simon Krohn har studeret og praktiseret yoga og buddhisme siden 1996. Han er certificeret yogalærer og en af hovedlærerne på Hamsa Yoga Studio i København. Han er cand.mag. i filosofi fra Københavns Universitet med speciale i indisk filosofi, og har undervist på en række højere læreranstalter samt på en række forskellige yogalæreruddannelser. Han er efteruddannet i kropsterapi og lever af at undervise yoga, meditation og filosofi i Danmark og internationalt.

Simon er på nuværende tidspunkt den eneste i Danmark, der er certificeret på det højeste yogalærerniveau hos Yoga Alliance - verdens største yogaorganisation.

Mental og fysisk velvære med Simon Krohn

Den indiske filosofi adskiller sig markant fra den klassiske vestlige, hvor man traditionelt søger sandhed om den ydre verden i et forsøg på derigennem at beskrive bl.a. mennesker og deres rolle i verden.

Den indiske tradition fokuserer mere på menneskets mentale velvære, og har gennem tiden udviklet en række af de teknikker som vesten først nu er begyndt at få øjnene op for. Det er denne type af filosofisk tradition, som Simon Krohn praktiserer, hvor han bl.a. underviser i mindfulness, der oprindeligt er en buddhistisk øvelse.

Yoga, som er Simon Krohns hovedbeskæftigelse, har til formål at skabe harmoni mellem kroppen og sindet. Som yogaudøver ønsker man at opnå, hvad der kaldes Samâdhi (den højeste tilstand), der kan beskrives som en form for salighed eller tilfredshed over ens eksistens. Dette er kun muligt, hvis man plejer både krop og sind.

Simon Krohn beskriver sin egen personlige mission som at arbejde for mere samhørighed og mindre adskillelse i verden. Her ser han yoga som et af de værktøjer, der kunne være med til at give mere fred, åbenhed og medfølelse. Når man gennem yoga bliver mere tilfreds med sit liv og sin plads i verden, er der meget mere overskud til at kunne rumme andre.

Levende yoga med Simon Krohn

Yoga handler meget om ens indre energier. Disse skifter fra tid til anden, bl.a. med årstiderne, og derfor kan og bør ens yoga-øvelser også afspelje dette. Simon Krohn anvender f.eks. de forskellige årstider til at skifte mellem øvelser, der er mere stille og indadvendte om vinteren, mens de om sommeren er legende og udadvendte, så de passer til den energi, man primært har på det pågældende tidspunkt.

Yoga skal ikke være en striks doktrin af øvelser, man skal gennemgå, men bør harmonere med en selv, så man vokser som person. For en yogi som Simon Krohn er yoga meget mere end fysiske øvelser - det er en livsstil, der gavner den enkelte på det fysiske og mentale plan. Yoga er en levende ting, der støtter os i vores liv, og bør også anvendes således.

Se programmer af Simon Krohn herunder.

Henter...