Separationsangst - Effektiv hjælp mod barnets separationsangst

Separationsangst er noget, alle børn oplever, og noget alle forældre skal forholde sig til. I denne artikel vil vi beskrive, hvad separationsangst er, hvordan det opstår, og hvordan man som forælder kan hjælpe sit barn til at mindske angsten.

Separationsangst - Effektiv hjælp mod barnets separationsangst

Hvorfor opstår separationsangst?

Grundlæggende er separationsangst en naturlig forsvarsmekanisme for barnet, og det er med til at sikre et tæt knyttet bånd mellem barn og forældre i de tidlige år af barnets udvikling.

Evolutionært forklarer man børns separationsangst med, at en tilkendegivelse fra barnet om, at det er ubehageligt at blive forladt, giver barnet en større sandsynlighed for overlevelse, netop fordi voksne (og særligt forældrene til barnet) reagerer følelsesmessigt på barnets gråd. Det har været en essentiel overlevelsesteknik for børn i menneskehedens begyndelse, hvor tilværelsen var langt mere usikker.

Separationsangsten er altså en naturlig måde for barnet at sikre sin eksistens, indtil det bliver gammelt nok til at tage vare på sig selv. Af den grund er separationsangst også noget, alle børn har i større eller mindre grad, og den er en naturlig del af barets udvikling mod at blive et selvstændigt individ.

Normalt ses angsten sideløbende med udviklingen af barnets begyndende personlighed, hvor det først er, når barnet bliver i stand til at skelne mellem fremmede og forældre, at det har mulighed for at opleve angsten for at blive separeret fra dem. Det vil som regel være omkring 8-månedersalderen, men kan variere fra barn til barn.

Mor med barn uden separationsangst

Hvad gør man som forælder ved separationsangst?

Selvom separationsangst er naturligt, vil vi som forældre gerne hjælpe vores børn og gøre det lettere for dem. Der er heldigvis en række forskellige metoder, man kan bruge, som kan være med til at dæmpe barnets angst for at blive separaretog give det en større følelse af tryghed og sikkerhed, både på kort sigt og senere i livet.

Sådan dæmper du separationsangst hos spædbørn

En af udfordringerne ved spædbørn er, at de hverken kan tale eller forstå, hvad vi siger til dem. Har et spædbarn separationsangst, vil man derfor ikke kunne berolige det ved at forklare, at der ikke er noget at være bange for.

I stedet kan man bl.a. gennem leg lære barnet, at man altid kommer tilbage, f.eks. med den klassiske "borte-borte-tit-tit", da barnet efterhånden udvikler en forventning om, at mor eller far dukker op igen.

Skal man på toilettet eller hente noget et andet sted i hjemmet, hvor man er borte lidt længere, er det en god idé at tale til barnet imens man er væk. Selvom barnet ikke kan se dem, kan forældrenes stemme dæmpe eller forhindre en kommende separationsangst, fordi der fortsat er en auditiv kontakt mellem barn og forælder. Brug en rolig og naturlig stemme, så barnet kan få opfattelsen af, at det da ikke var noget problem at mor eller far lige var væk et kort stykke tid.

Generelt er det vigtigt ikke at gøre et stort nummer ud af at være væk fra barnet, især når man siger farvel. Virker mor eller far utrygge ved at skulle forlade barnet, vil det af barnet også blive opfattet som noget ekstra ubehageligt eller farligt, og det reagerer små børn naturligvis på. Separationsangst hos små børn er derfor i høj grad også afhængigt af, hvordan forældrene, og iser barnets mor, reagerer ved adskillelse fra barnet.

Forældre beroliger babys separationsangst

Sådan dæmper du separationsangst hos større børn

Større børn kan også opleve separationsangst, men hos de større børn kan man benytte sig af andre metoder til at dæmpe angsten, fordi de nu er gamle nok til at forstå lange mere, end da de var spæd.

Denne type af separationsangst ses som regel i forbindelse med større milepæle i barnets liv, f.eks. første dag i børnehave eller skole. Særligt børnehavebørn kan have en tendens til at blive kede af det, når de afleveres om morgenen på trods af, at de godt ved, at de bliver hentet igen.

Ved de ældre børn bunder separationsangsten derfor i usikkerheden ved at blive placeret i en uvant situation og i at være adskildt fra den vante tryghed, som forældre naturligt giver deres børn. Det positive ved de større børns separationsangst er til gengæld, at det er markant lettere at hjælpe dem med at bearbejde de negative følelser.

Gennem en let hypnose kan barnet opbygge en stærkere indre sikkerhed, så de nye situationer, hvor mor og far ikke er i nærheden, ikke længere føles helt så farlige og uoverskuelige. Samtidig med opbygningen af barnets indre følelse af sikkerhed, vil hypnosen også kunne forstærke den naturlige nysgerrighed, som alle børn besidder, og på den måde skabe en selvforstærkende effekt, hvor de uvante situationer, selvom de måske virker lidt farlige, i stigende grad også vil virke spændende for barnet.

Mindly.dk tilbyder en hypnose mod separationsangst på lydbog, så barnet altid vil have en fast støtte, der er klar til at hjælpe, ikke mindst i de perioder, hvor separationsangsten er værst. Skiftende omstændigheder i barnets tilværelse kan i perioder forværre angsten for at blive forladt, men hypnosen kan hjælpe dit barn med at komme styrket ud af netop de perioder.

Hjælp dit barn med at overvinde separationsangst med vores effektive hypnose

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder og gode tilbud direkte i din indbakke.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev accepterer du samtidig vores privatlivspolitik og brugen af dine data. Læs privatlivspolitikken